מיצבים ועבודות תלת מימדיות

נעשו כחלק מתערוכה, חלקם הוצגו בחוץ, חלקם לא צולמו, וניתן לראותם בסירטונים