ציורים ורישומים על נייר- נעשו בבית מזיכרון ,כשרבוטים, בשילוב דיו גירים,עפרונות, גם מילים משורש שנזכר